Trụ sở chính - Văn phòng giao dịch tại Hà Nội

Trụ sở chính - Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà nội