Chi nhánh miền nam

Chi nhánh miền nam của công ty tại địa chỉ:

Số 154 Phổ Quang, Q.Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3844 1331; Fax: (84.8) 3844 1665

Email: branch-hcm@tanhunggroup.com

  Vui lòng liên hệ để được giúp đỡ