Chi nhánh miền trung

Chi nhánh miền trung của công ty có địa chỉ cụ thể: 

171 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Tel: (84.511) 386 7866; Fax: (84.511) 386 7865

Email: branch-dn@tanhunggroup.com

Vui lòng liên lạc để được giúp đỡ